Před začátkem hry budete muset souhlasit s pravidly a podmínkami naší únikové hry:

Kompletní znění Všeobecných obchodních podmínek je ke stažení zde: VOP-Breakout-Prague

  • Každý hráč ve skupině hraje na svou vlastní odpovědnost (takže pokud jeden z vás olízne elektrickou zástrčku, spolkne ostrý předmět nebo uvízne pod skříní, nebude to naše chyba).
  • Předměty, které naleznete v místnosti, jsou majetkem Breakout Prague a nelze je proto odnášet domů jako trofej, v případě poškození či odcizení dekorací a předmětů v místnosti, se zavazujete uhradit náhradu škody v plné pořizovací ceně včetně případného ušlého zisku.
  • V únikové místnosti není dovoleno pořizovat vlastní fotografie a videa, předejdete tak problémům s porušením autorských práv společnosti Breakout Prague.
  •  K řešení úkolů během celé hry, není potřeba žádné hrubé síly, stačí používat mozek a spolupracovat se zbytkem týmu, pokud budete používat hrubou sílu, je pravděpodobné, že něco poničíte a budete muset uhradit náklady s opravou spojené.
  • Pokud je některý člen skupiny pod vlivem drog nebo alkoholu a nemůže zaručit, že bude schopný akceptovat výše uvedené, vyhrazujeme si právo vyloučit takového člena nebo celý tým bez nároku na vrácení vstupného. Děkujeme za pochopení!
  • Děti do 15ti let se mohou hry účastnit pouze s dospělým doprovodem.
  • Jakékoliv ceny vstupného uvedené na internetových stránkách www.breakoutprague.com či v obchodních prostorách společnosti Breakout Prague s.r.o. jsou konečné, včetně případné daně z přidané hodnoty. Ceny vstupného za únikové hry se mohou lišit v závislosti na datu, zvolené hře, konkrétním času dané rezervace a rovněž v závislosti na počtu osob. Pokud účastník zruší svou rezervaci pro zvolenou únikovou hru déle než 48 hodin před rezervovaným termínem, společnost Breakout Prague mu vrátí 100% účastníkem uhrazené částky. Pokud účastník zruší svou účast méně než 48 hodin před zahájením rezervované únikové hry, společnost je oprávněna účastníkovi naúčtovat částku až do výše celkové ceny rezervované hry.
  • Společnost Breakout Prague Live Escape Games si vyhrazuje právo pořizovat fotografie a video záznam před, v průběhu a po skončení zážitku v prostorech společnosti. Tyto fotografie jsou majetkem společnosti Breakout Prague v rámci celosvětově platné royalty free licence a mohou být použity ke komerční propagaci společnosti. V případě použití nebudeme bez souhlasu klienta používat jména ani žádné osobní údaje klienta. Pokud si nepřejete zveřejňovat tyto materiály, prosíme o písemné vyjádření o nesouhlasu s jejich použitím, které budeme vždy respektovat. Pokud klient nevyjádří písemný nesouhlas, může být email použitý při rezervaci, použit společností Breakout Prague k rozesílání komerčních nabídek, slevových akcí a jiných informačních materiálů.
  • Použité technologie a postupy řešení úkolů v únikové místnosti jsou autorským majetkem společnosti Breakout Prague a bez písemného svolení je nelze použít v jiné konkurenční společnosti. Logo, jméno, postupy a technologie použité v našich místnostech jsou výlučným autorským majetkem a jsou registrované pod registrační známkou BREAKOUT PRAGUE – LIVE ESCAPE GAMES.
  • Každý účastník únikové hry Breakout Prague souhlasí s těmito podmínkami a hru hraje vždy na vlastní zodpovědnost.

Děkujeme za přečtení a akceptování našich podmínek a těšíme se na Vaši návštěvu.

Book Now